Total War: ROME II – Empire Divided

Přinášíme přehled toho, co přinese (neočekávané) DLC – Total War: ROME II – Empire Divided. To si již nyní můžete zakoupit na Steamu za 393Kč/15,29€ Wink

 • Balíček nové grandiózní kampaně pro Total War: ROME II
 • Vrhá hráče do krize třetího století, která pro Řím představovala kritický bod zvratu
 • Hrajte za jednu z deseti různých frakcí v rámci pěti kulturních skupin
 • Nové hrdinské frakce s propracovanými podmínkami dosažení vítězství, slavnými vůdci a řetězci událostí
 • Nové dobové události, dilemata a mise
 • Nové prvky kampaně: Nákazy, kulty a zbojníci
 • Přepracované technologie a unikátní nové budovy

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V ČLÁNKU…..

Píše se rok 270. Řada neschopných císařů a uzurpátorů soupeřících o moc dovedla Římskou říši k téměř úplnému ekonomickému kolapsu. Jedná se o zatím nejhlubší krizi.
Barbarské kmeny se jako bouře shlukují na hranicích Říma a chtějí využít jeho nestability k vyplenění bohatství civilizace.
Na východě se Sasánovci chystají k obrovskému dobývání, které kulminuje útokem na římská území. Zadržuje je pouze zarytá obrana vedená Palmýrou. Královna Zenobie se zatím drží, ale jak dlouho to ještě vydrží?
Kdysi slavné, nyní však slábnoucí, legie jsou nuceny zaujmout obranná postavení. Čas nehraje ve prospěch Říma. Naděje však zatím žije. Aurelián je připraven převzít otěže římské vlády, ačkoli úkol, kterému čelí, se zdá být nesplnitelný…
Spojíte rozdělenou říši v rozšíření Empire Divided a navrátíte Římu jeho někdejší slávu, nebo se raději stanete posledním hřebíkem v jeho rakvi?

Hratelné frakce

Kultura: Rozdělená Říše římská
Vlastnosti kultury:

 • Obránci civilizace: 15 % k morálce pro všechny jednotky při boji na vlastním nebo spřáteleném území
 • Skutečný Říman: Všechny římské frakce mají značný diplomatický postih vůči všem ostatním římským frakcím

Řím
Vůdce frakce: Aurelián
Vlastnosti frakce:

 • Železná pěst: -50 % k odporu proti cizí okupaci
 • Pochodové rozkazy: +15 % k pohybovému dosahu pro všechny armády

Galský Řím
Vůdce Frakce: Gaius Tetricus
Vlastnosti frakce:

 • Romanizace: Bonus k veřejnému pořádku (maximálně +6) díky přítomnosti latinské kultury
 • Správci: -20 % k ceně za politické akce

Palmýra
Vůdce frakce: Královna Zenobie
Vlastnosti frakce:

 • Osvícený vládce: +20 % k rychlosti výzkumu
 • Zbožnost: -4 ke zbojníkům za každou kultovní budovu (všechny regiony)

Kultura: Germánská království
Vlastnosti kultury:

 • Noční děs: Mohou si vždy vybrat, zda budou bojovat v noci
 • Kořistníci a nájezdníci: +150 % k příjmům z nájezdů a rabování

Sasové
Vůdce frakce: Král Sigeric
Vlastnosti frakce:

 • Cestovatelé: +20 % k dojezdové vzdálenosti všech lodí
 • Osadníci: -50 % k nákladům na konverzi budov (všechny regiony)

Gótové
Vůdce frakce: Cannabaudes
Vlastnosti frakce:

 • Jezdectví: -20 % k nákladům na naverbování všech jízdních jednotek
 • Čepele předků: Po naverbování zbraně úrovně 1 pro jednotky vyzbrojené meči (všechny provincie)

Markomani
Vůdce frakce: Král Burkhard
Vlastnosti frakce:

 • Kmenoví dobyvatelé: +20 % k morálce pro všechny jednotky proti barbarským kmenům
 • Mistři přepadů: +50 % k šanci na úspěšné přepadení

Kultura: Východní říše
Vlastnosti kultury:

 • Centralizovaná autorita: -5 ke zbojníkům (ve všech provinciích)
 • Hedvábná stezka: +20 % k příjmům ze všech komerčních budov (všechny regiony)

Sasánovci
Vůdce frakce: Hormizd
Vlastnosti frakce:

 • Místní nadvláda: Malý diplomatický bonus při jednání s východními a nomádskými frakcemi
 • Aswaran: +20 % bonus k útoku pro všechny jezdecké jednotky

Arménie
Vůdce frakce: Narseh
Vlastnosti frakce:

 • Šlechtická garda: +3 zkušenostní úrovně pro velitelskou jednotku
 • Prozápadní: Menší diplomatický bonus ve vztahu k všem římským frakcím

Kultura: Nomádské kmeny
Vlastnosti kultury:

 • Nomádští lučištníci: +25 % munice pro všechny střelecké jednotky
 • Válečný národ: +3 k verbovacím pozicím v domovské provincii

Alani
Vůdce frakce: Nikanuur
Vlastnosti frakce:

 • Koňáci: +2 k úrovni zkušeností naverbované nomádské kavalerie (všechny provincie)
 • Nadvláda ve stepi: Střední diplomatický bonus při jednání se všemi nomádskými barbarskými kmeny

Kultura: Bretonští Keltové
Vlastnosti kultury:

 • Hrdinská kultura: +20 % bonus k výpadu pro všechny jednotky
 • Posvátné prameny: +6 ke kanalizaci (všechny provincie)

Kaledonci
Vůdce frakce: Segovax
Vlastnosti frakce:

 • Zuřivá nezávislost: +20 % k útoku zblízka v bitvě na vlastním nebo spojeneckém území
 • Sbližování kultur: Mírný diplomatický bonus při jednání s nebarbarskými kmeny

Nové prvky kampaně

Hrdinské frakce

Pět z deseti hratelných frakcí ve hře Empire Divided je klasifikováno jako hrdinské frakce. Jedná se o Řím, Galský Řím, Palmýru, Sasánovce a Góty. Hrdinské frakce mají vyšší a propracovanější podmínky vítězství a unikátně pojmenované vůdce frakce, kteří nemohou zahynout v bitvě.
Hrdinské frakce mají také své vlastní stylové a na míru ušité řetězce událostí, které vychází z příběhů o životech daných vůdců. Tyto události přináší bonusy ke schopnostem vůdců a umožňují hráčům přijímat smysluplná rozhodnutí ohledně rozvoje hrdiny a frakce.

Nové události, dilemata a mise
Empire Divided přináší celou řadu nových událostí, dilemat a misí, které mohou být obecné i frakční. Do vašich kampaní se tak dostanou nové výzvy, výhody a dobová atmosféra.

Zbojníci
Toto období sníženého vládního vlivu vedlo k rozšíření působnosti zbojníků. V každé provincii je nyní odlišná úroveň zbojníků. Počet zbojníků se zvyšuje spolu s velikostí vaší říše a také kvůli přítomnosti určitých místních budov. Zbojníky lze omezit přítomností armád, generálů a speciálních budov. S růstem zbojnictví klesá množství produkovaných potravin a hrozí jejich nedostatek v celé frakci. Vysoká míra zbojnictví v provincii může také vést ke speciálním zbojnickým událostem.

Nákazy
Zničující nemoci byly ve 3. století na denním pořádku. Když nákaza zasáhne sídlo, zpomaluje jeho růst, dopadá na veřejný pořádek a snižuje příjmy. Nákazy se mohou šířit mezi sousedními územími, pohybovat se spolu s armádami a podél obchodních tras. Hygienické budovy mohou zabraňovat vzniku a šíření nákaz a některé klíčové technologie mohou zajistit sanitaci pro celou frakci.

Kulty
Kromě zavedených náboženství se ve 3. století šířila také řada kultů. Ty jsou reprezentovány speciálními řetězci budov, které může stavět jakákoli frakce v jakémkoli sídle. Ve hře jsou k dispozici tři odlišné kulty: Křesťanství, mithraismus a manicheismus.

Budovu sekty lze postavit bezplatně, protože se vlastně jedná o povolení, které vaše říše udělila učedníkům k usazení se na vašem území. Kultovní bonusy se tak dají získat relativně snadno, na druhou stranu ale šíří cizí kulturu a v provinciích zvyšují neklid. Odstranění budovy kultu je velmi nákladné a vede k dalšímu snížení veřejného pořádku, protože se vlastně jedná o perzekuci. Výhody a nevýhody kultů je třeba pečlivě zvažovat, ale při správném použití se mohou stát mocným nástrojem.

Nové schopnosti generála

Schopnosti generálů byly přepracovány a nyní umožňují hráčům upravovat a specializovat postavy v oblasti verbování, bojů, strategie, vlády a mořeplavby.

Nové příběhové technologie

Všechny technologické stromy byly přepracovány tak, aby odpovídaly danému časovému období a jednotlivým herním kulturním skupinám. Technologie v Empire Divided navíc nepředstavují vědecké ani technologické průlomy. Jedná se spíše o opatření, která vládci přijali, aby se vypořádali s konkrétními problémy svých říší. Tímto způsobem napomáhají vyprávět příběh jednotlivých frakcí v rámci daného období. To platí zejména pro hrdinské frakce:

 • Aureliánovy technologie mapují cestu císaře, který musí reformovat armádu a poté svou říši sjednotit a ubránit.
 • Zenobiiny technologie vypráví o jejím vzestupu k moci.
 • Tetricovy technologie odhalují jeho republikánské politické vize ve věku rozdrobené říše.
 • Hormizdovy technologie jej vykreslují jako vládce, který se chce vyrovnat obrazu svých předků, velkých králů minulosti.
 • Cannabaudovy technologie vypráví příběh o gótské krvežíznivosti a výzvách, které musí tento lid překonat, aby se sjednotil a přetrval.

Aktualizované řetězce budov

 • Řím získává novou administrativní budovu, která se zabývá výběrem daní, vylepšováním agentů a bojem se zbojníky
 • V hlavním městě pobřežních provincií lze postavit námořnickou výcvikovou budovu, která poskytuje bonusy k verbování lodí
 • Palmýra získává nový řetězec náboženských budov, který je zasvěcen bohům Baalshaminovi, Aglibolovi, Yarhibolovi, Malakbelovi a Nabu
 • Arménie získává nový řetězec náboženských budov zasvěcený křesťanství
 • Některé frakce mají také své nové unikátní budovy. Jedná se o Řím (velký chrám Solu Invictus), Palmýru (Velká kolonáda, zavlažovací systém El Kanat a velký chrám Baala), Sasánovce (velká socha Šapúra I.) a Arménii (Ečmiadzinská katedrála – vůbec první křesťanská katedrála na světě)

Nové jednotky

Kromě stávající jednotek z ROME II rozšíření Empire Divided přináší celou řadu unikátních a typických jednotek pro tři římské frakce. Každá frakce má svůj vlastní styl a unikátní pohled na klasický římský vzhled. Klasické šabloně se nejvíce přibližují Aureliánovy římské legie.

Řím

 • Legionáři
 • Těžké pěchotní jednotky – pretoriáni, jovianiové, herulianiové
 • Equites Dalmatarum – slavná lehká jízda
 • Clibanarii a cataphractarii – velmi těžká jízda, předchůdci středověkých rytířů

Galský Řím

 • Taifalijská jízda – slavná barbarská kavalerie (typické štíty)
 • Galští legionáři – odlišují se od římských legionářů
 • Galští bojovníci se sekyrou a dlouhým mečem

Palmýrský Řím

 • Palmýrští legionáři – odlišné zbroje a preference kopí
 • Hamianští lučištníci – slavní středovýchodní pěší vojáci
 • Palmýrští katafrakti – těžká kavalerie východního vzhledu
 • Obrnění velbloudi – exotická kavalerie východního vzhledu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Click to Insert Smiley

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette